Susisiekite su mumis

UAB ,,Aplinkosaugos servisas"
El. p.: info@aplinkosaugosservisas.lt
Tel: 8 69378760
Faks: 8 315 77729

Sėkmingai įgyvendintas projektas

UAB „Aplinkosaugos servisas“ užbaigė projekto pagal priemonę „Inočekiai LT“ įgyvendinimą

UAB „Aplinkosaugos servisas“ sėkmingai užbaigė projekto „Stikloplasčio gaminių vyniojimo proceso optimizavimo ir mechatroninės įrangos diegimo poreikio UAB „Aplinkosaugos servisas“ techninių galimybių studija“ (projekto Nr. VP2-1.3-ŪM-05-K-01-193) įgyvendinimą.

Šiam projektui įgyvendinti iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo priemonę VP2-1.3-ŪM-05-K „Inočekiai LT“ bendrovei suteikta iki 16000 Lt ES parama.